Vergoedingen Mesologie® 2013
Aan  de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend  

Verzekeraars Vergoeding    Dekking
Aegon = ONVZ
Agis Zorgverzekeringen Ja
 • Compact zorg: geen vergoeding
 • Compleet      €40 per dag, max. €350 per jaar
 • Comfort        €40 per dag, max. €500 per jaar
 • Comfort plus €40 per dag, max. €650 per jaar
 • 50+ actief      €40 per dag, max. €400 per jaar
 • Gezinnen       €40 per dag, max. €550 per jaar
Anderzorg
onderdeel van Menzis
Ja Extra 80% per dag, max. €400 per jaar
Jong  80% per dag, max. €200 per jaar
Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en ASR uitvoert, dus afhankelijk van voorwaarden uitvoerder)
 • Plus: €50 per consult, max €300
 • Top: €50 per consult, max €400
 • Vip: €50 per consult, max €500 / 70% tot max €750
Allianz Ja = ONVZ
Avero Achmea Ja Mesoloog lid van NVVM

 • Start         €40 per dag, max. €440 per jaar
 • Extra        €40 per dag, max. €640 per jaar
 • Royaal     €40 per dag, max. 16 consulten per jaar
 • Excellent €50 per dag, max. 20consulten per jaar

 

Azivo Ja Mesoloog lid van NVVM
Top          €425 max. 8 consulten
Top extra €595 max. 8 consulten
AZVZ Ja Aanvullend AZVZ top 75% per dag max €475 per jaar
Confior Ja = Menzis
CZ Aktief

CZ eist elke 3 maanden een update van het register.

 Ja
 • Jongeren  €30 per dag, max. €200 per jaar
 • Gezinnen €40 per dag, max. €350 per jaar
 • 50+          €40 per dag, max. €350 per jaar
 • Basis        €30 per dag, max. €200 per jaar
 • Plus          €40 per dag, max. €400 per jaar
 • Top          €40 per dag, max. €600 per jaar
 • Excellent €50 per dag, max €1000 per jaar
 • Supertop  €50 per dag, max €1000 per jaar
 • Ideaalpakket €40 per dag, max €230 per jaar
De Amersfoortse nee
De Goudse
(= Cares Goudse tak van VGZ cooperatie)
Ja
 • Basis: €50 per consult, max. €300 per jaar, hom middel max 150
 • Uitgebreid: €50 per consult, max. €400 per jaar, hom max 500
 • Totaal : 100%, max. €500 per jaar, hom max 500
 • Top:  100%, max. €600 per jaar, hom max 500
 • Mesologen vermeld in de Zorggids van VGZ (= SRBAG)
Delta Loyd Ja
 • Zilver        €25 per dag, max. €200  per jaar
 • Extra         €50 per dag, max. €250  per jaar
 • Compleet  €50 per dag, max. €500  per jaar
 • Comfort    €50 per dag, max. €1000 per jaar
 • Top           €50 per dag, max. €1500 per jaar
Ditzo Nee
DSW Nee Natuurgeneeskunde alleen door arts
DVZ-achmea
= Pro Life
Nee DVZ maakt wel gebruik van door Achmea erkende beroepsverenigingen maar heeft hier zelf een selectie uitgemaakt,NVVM staat niet op de lijst alternatieve genezers/therapeuten van DVZ-achmea.
FBTO Ja
 • Module: Alternatieve geneeswijzen max  €35,- per consult, max. €500 p.jr.,
 • Extra verzekering is mogelijk die een dekking geeft tot €750 p.jr

Mesologen lid van NVVM

De Friesland Ja Mesoloog moet aangesloten zijn bij de SRBAG .

 • Aanvullend standaard max € 50 per dag, max €250 per jaar
 • Aanvullend Extra max €50 per dag, max €500 per jaar
 • Aanvullend optimaal max €50 per dag, max €750 per jaar

Aanvullend excellent max €50 per dag, max €1000 per jaar

Groene Land Achmea = =  Zilveren Kruis
IAK (of mesoloog wordt vergoed is afhankelijk van uitvoerder Avero ACHMEA, ASR of VGZ)
 • Jong: Max €75 per dag, €200 p/j
 • Compact: keuze uit max p/j €400, €250 en €100
 • Compleet: keuze uit max p/j €650, €550,€400
 • Extra Compleet: keuze uit max p/j €850, €750, €650
 • Comfort: max 7€5 per dag, max €750 p/j
IZA
(tak van VGZ cooperatie)
Ja  Vergoeding in ieder geval indien de mesoloog  is aangesloten bij de koepelorganisatie SRBAG.

 • IZA Basic max  €29 max 145 per jaar, homeop middelen 130,-
 • IZA Classic max €29 per consult, max € 290 per jr, homeop middelen max 260
 • IZA Perfect max €29 per consult, max €340 per jaar , homeop middelen max 260
 • IZA Extra zorg 1 €50 per dag,  max €250 per jaar
 • IZA Extra zorg 2 €50 per dag, max €450 per jaar
 • IZA Extra zorg 3 €50 per dag, max €650 per jaar
 • IZA Extra zorg 4 €50 per dag, max €840 per jaar
Interpolis Zorg Actief
(ACHMEA)
Lijst komt nog op website
Ja NVVM staat in hun lijst ‘alternatieve beroepsverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen’

 • Zorg Actief 1 ster € 40 per dag,  max €240 per jaar
 • Zorg Actief 2 sterren €40 per dag, max €440 per jaar
 • Zorg Actief 3 sterren € 40 per dag, max €640 per jaar
 • Zorg Actief 4 sterren €40 per dag, max €840 per jaar
 • Jaarbedragen zijn incl hom middelen
IZZ
(Tak van VGZ cooperatie)
Ja Gebruikt Zorggids VGZ, dus vermoedelijk vergoeding mesologen die lid zijn van SRBAG
Regeling extra vergoedingen;

 • Pakket 1: € 200 voor consult en €100 voor middelen.
 • Pakket 2: € 200 voor consult en €100 voor middelen
 • Pakket 3: €500 voor consult en  €300 voor middelen
Menzis Ja
 • Extraverzorgd 1; max 80% per consult, €50 per jaar.
 • Extraverzorgd 2; max 80% per consult, max €300 per jaar.
 • Extraverzorgd 3; max 80% per consult, max €500 per jaar.
 • Extraverzorgd 4; max 80% per consult, max €625 per jaar.
 • Jongeren verzorgd; max 80% per consult, max €200 per jaar

Vergoeding mesoloog lid van NVVM

Ohra Ja Mesologie, lid NVVM, staat in de polisvoorwaarden vermeld.

 • OHRA Aanvullend            €250,-, max €45 per dag
 • OHRA Extra Aanvullend   â‚¬500,-, max €45 per dag
 • OHRA Uitgebreid            â‚¬750,-, max €45 per dag
 • OHRA Extra Uitgebreid â‚¬1.000,-  max €45 per dag
ONVZ Zorgverzekeraar Ja Vergoeding behandelaar w.o mesologie in 3 aanvullende pakketten;

 • Optifit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max. € 250 p/j.
 • Topfit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max. € 500 p/j
 • Superfit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max. € 500 p/j.
OZF   Achmea  Ja NVVM staat vermeld in de lijst

 • AV compact, max €40 per consult, max €200 per jr
 • AV royaal,     max €50 per consult, max €500 per jr

 

PNO
= ONVZ & VVAA
Ja NVVM staat op lijst van erkende beroepsverenigingen.

 • Be Young: max €100 per jaar
 • Budget: max €250 per jaar
 • Extra: max €350 per jaar
 • Compleet: max €600 per jaar

 

Pro Life Nee Hanteert een lijst met genezers die aan hun eisen voldoen. NVVM staat niet in deze lijst
Promovendum (werkt samen met VGZ) Ja Vergoeding mesoloog aangesloten bij SRBAG (Zorggids)

 • Primair (AV-P) 80%, max 100 €
 • Royaal (AV-R) 80%, max 200 €
 • Optimaal (AV-O) 100%, max 500 €
 • Excellent (AV-E) 100% 500 €, daarboven 70% v consult tot 750 €. NB: gaan uit van consultprijs van 30 €
Salland Verzekeringen Nee Natuurgeneeswijzen alleen door arts
SIZ Zie VGZ
Trias Zie VGZ
UMC zorgverzekeraar
VGZ cooperatie
Ja Mits vermelding in de Zorggids via SRBAG

 • UMC Budget   €29 tot max  €290 p.jaar
 • UMC Accent   €29 tot max  €290 p.jaar
 • UMC Plus       €29 tot max  €290 p.jaar
 • UMC Top        €29 tot max  €340 p.jaar
Univé
VGZ coöperatie
Zie VGZ
Zorgverzekeraar VGZ Ja Vergoeding wordt gegeven aan alternatieve zorgverleners die in de Zorggids vermeld staan. (SRBAG registratie)

 • Aanvullend Jong max.€200 per jaar
 • Vitaal Pakket max €300 per jaar
 • Aanvullend Gezin max €300 per jaar
 • Aanvullend Pakket Fit en Vrij €1000 vrij te besteden bijv aan alternatieve zorg.
 • Beperkt aanvullend max €300 per jaar
 • Uitgebreid aanvullend  max €500 per jaar
 • Plus Aanvullend max €800 per jaar
VVAA
=PNO &ONVZ
Ja NVVM staat op de lijst erkende beroepsverenigingen van de VVAA, vergoeding in 2 aanvullende pakketten;

 • Aanvullend Top max €65 per consult, max. €500 per jaar.
 • Aanvullend Excellent max €65 per consult,max €500 per jr
ZEKUR (Univé) Ja Mesoloog opgenomen in de Zorggids (SRBAG)

 • Extra Zekur Zorg; max €25 per consult, max €250 per jaar
Zilveren Kruis Achmea Ja
 • Beter af plus 1 ster max €40per dag, max. €240 p.jaar
 • Beter af plus 2 sterren €40 tot max  €440 p.jaar
 • Beter af plus 3 sterren €40 tot max  €640 p.jaar
 • Beter af plus 4 sterren €40 tot max  €840 p.jaar
 Zorg en Zekerheid Nee Natuurgeneeswijze alleen door arts