Hoe lang duurt een consult?

  • Het onderzoek duurt maximaal een uur.
  • Kinderconsulten duren gemiddeld 1/2 uur.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

  • Gemiddeld zij er 3 behandelingen voor volwassenen nodig voor een effect, afhankelijk van de ernst van de klacht en de individuele reactie op de behandeling. Kinderen hebben soms genoeg aan 1 consult. Meestal vindt na 2 maanden een controle plaats.

Bent u aangesloten bij een vereniging?

  • Zowel bij de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) als het VBAG en RBCZ.

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken?

  • Nee, voor een afspraak is geen verwijzing noodzakelijk.
  • De mesoloog streeft echter wel naar een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg.