Hoe lang duurt een consult?

  • Het onderzoek duurt maximaal een uur.
  • Kinderconsulten duren gemiddeld 1/2 uur.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

  • Gemiddeld zij er 3 behandelingen voor volwassenen nodig voor een effect, afhankelijk van de ernst van de klacht en de individuele reactie op de behandeling. Kinderen hebben soms genoeg aan 1 consult. Meestal vindt na 2 maanden een controle plaats.

Bent u aangesloten bij een vereniging?

  • Zowel bij de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) als het NRM (Nederlands Register voor Mesologie) en het RBCZ.

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken?

  • Nee, voor een afspraak is geen verwijzing noodzakelijk.
  • De mesoloog streeft echter wel naar een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg. Het verslag van het eerste consult kan bij uw medisch dossier gevoegd worden als u dat wenst.