De filosofie van Mesologie is gebaseerd op een aantal principes:

  1. Het menselijk lichaam vormt een functionele eenheid
    De mens reageert constant op zijn omgeving. Het fysieke, mentale en emotionele aspect zijn onderdelen van één geheel, en hebben daarom altijd effect op elkaar.
  1. Balans
    Wanneer een mens uit evenwicht is, ontstaan er klachten. Door te zoeken naar de oorzaak van de dysbalans kan de juiste therapie ingezet worden om de balans in het systeem te herstellen.
  1. De mens bezit zelfregenerende krachten en past zich doorlopend aan
    Niet de omgeving zelf (bv. virussen, bacteriën, verkeerde voeding, stress e.d.), maar de manier waarop het individu op deze zaken reageert, is bepalend of iemand ergens ziek van wordt. Het zelfregenerend vermogen is gericht op het herstel van het evenwicht. Dit is te vergelijken met een dompelaar op de golven die voortdurend in beweging is om in evenwicht te blijven.